Doprava


V roku 1993 naša firma začala poskytovať prepravné služby v oblasti vnútroštátnej dopravy s vozidlami s nosnosťou do 3,5 t. V roku 1994 sme oblasť dopravy rozšírili o medzinárodnú dopravu. Postupným rozširovaním sme vybudovali samostatný útvar špedície pre riadenie logistických procesov so zameraním na prioritné zabezpečovanie prepravy vlastným vozovým parkom. Súčasný vozový park našej firmy predstavujú vozidlá všetkých hmotnostných kategórí od 100 kg do 24 t. Začali sme poskytovať aj služby prioritných zásielok s doručením do 24 hod od miesta nakládky na miesto určenia.

V roku 1994 sme rozšírili činnosť o prenájom osobných motorových vozidiel, ktoré sa dajú zapožičať, existuje aj alternatíva zapožičania vozidla s vodičom (taxi služba).

Dotazník pre objednanie dopravy

Meno:
Priezvisko:
Bydlisko/sídlo firmy:
Mesto:
PSČ:
Tel./mobil:
e-mail:

Druh tovaru:
Krajina:
Miesto:
Hmotnosť:
Termín nakládky:
Termín vykládky: