Ostatné činnosti


Výroba plastov
V roku 1995 sme rozšírili oblasť podnikania o výrobu výrobkov zo sklolaminátu. Nosnými prvkami je výroba vonkajších rozvádzačov VRIS 1/200 a ich modifikácie pre Východoslovenské energetické závody - Košice, Západoslovenské energetické závody - Bratislava, Stredoslovenské energetické závody - Žilina. Výroba poštových schránok SL1, poštových schránok SL2 pre Slovenskú poštu š.p. Banská Bystrica. Výroba sanitárnej techniky - vane, sprchové kúty, bazény, malé rybárske člny, kontajnery pre separovaný zber pre obce, veľkoobjemové nádrže pre vinárske závody Nitra. Popri sériovej výrobe sa venujeme aj vývoju a výrobe foriem a modelov pre CSM a.s. TISOVEC ako i výrobe nových modelových doplnkov pre automobilový priemysel - IVECO, DAF.
Pracovisko so zameraním na drevovýrobu
Vzhľadom na skutočnosť, že výroba plastov si vyžaduje neustály vývoj v oblasti výrobkov čoho neoddeliteľnou súčasťou je výroba modelov. Vytvorili sme pracovisko drevovýroby so zameraním:
- zákazkový výroba
- výroba modelov pre vlastné poreby
Zámočnícka výroba
Neoddeliteľnou súčasťou výroby laminátov boli subdodávky firiem zaoberajúcich sa kovovýrobou. Znižovanie predajných cien našich výrobkov a rastúce náklady na výrobu nás donútili odbúrať vo veľkej miere subdodávateľov. Z tohto dôvodu sme vytvorili pracovisko so zameraním na kovovýrobu, opravu a údržbu strojov, kde sa realizuje výroba a montáž výrobkov do finálnej podoby. V rámci výrobného programu vyrábame rýchloupínacie V-svorky, pripojovacie práporce, pomocné čapy riadenia, držiaky zvodových rúr, konštrukcie dopravných značení.